CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Este cea mai mare comună din județul Giurgiu, deține o populație totală de aproximativ 9000 de locuitori, dintre care peste 1000 de locuitori sunt plecați la muncă în străinătate. Comuna este alcătuită din trei sate: Floreşti; Stoeneşti; Palanca.

Informatii relevante

Comuna Floreşti-Stoeneşti, este o localitate a judeţului Giurgiu, situată în partea de nord a judeţului, la 30 de km de Bucureşti şi 100 de km de reședința de județ Giurgiu; la sud este mărginită de Autostrada Bucureşti-Piteşti, iar la vest de râul Argeş, fiind străbătută de râul Sabar;

Suprafața teritoriului administrativ este de 3.784 ha, din care 491 ha teren intravilan și 3.293 ha teren extravilan;

Populaţia în vârstă legală de muncă este de aproximativ 5100 persoane, respectiv 57% din populaţia totală. Aceasta reprezintă o valoare mare în raport cu media din localităţile rurale.

În comună, profilul ocupaţional al populaţiei active este tipic unei aşezări rurale obişnuite, fiind reprezentat mai ales din agricultori, deşi condiţiile şi cadrul natural al comunei o recomandă şi pentru alte activităţi: servicii, turism etc. O parte însemnată din locuitori lucrează în domeniul construcțiilor, fiind recunoscuți în acest domeniu;

Comuna dispune de o suprafata agricolă totală de 3252 ha, din care suprafața arabilă de 3045 ha. Agricultura reprezintă una dintre preocupările de bază ale localnicilor, ei practică o agricultură de subzistență. Principalele culturi agricole sunt: porumbul, grâul, orzul, plante de nutreț;

Anual pe data de 22 Mai se sărbătorește ziua comunei Florești-Stoenești, „Ziua Florilor”;

Pentru a facilita accesul oamenilor la internet și ai sprijini, în comună s-a înființat un centru Biblionet în cadrul Bibliotecii Comunale din satul Florești.