CONTEXT SOCIO-CULTURAL SI ECONOMIC

Având o populație de 1041 de locuitori, Terpezița se află la o distanţă de numai 27 km faţă de Craiova.

Informatii relevante

Suprafaţa agricolă a comuna Terpeziţa cuprinde următoarele categorii de folosinţă: terenuri arabile, păşuni naturale, vii, pomi, iar suprafeţele neagricole cuprind: păduri, suprafeţe destinate clădirilor şi curţilor, dar şi alte terenuri;

Cultura plantelor se axează în comuna Terpeziţa pe culturi de cereale (grâu, porumb, ovăz), plante tehnice (floarea-soarelui), dar şi pe pomicultură şi viticultură;

În comuna Terpeziţa creşterea oilor este o îndeletnicire veche. In prezent la Terpeziţa se cresc oi existând câţiva ciobani cu efective mai mari de oi, încadrate între 300-500 oi;

Activitatea industrială se desfăşoară în unităţi aflate în satul reşedinţă de comună. Moara cu o suprafaţă de aproximativ 0,25 ha a fost proprietatea statului, în prezent funcţionând în proprietate privată. Tot în satul Terpeziţa, mai funcţionează o fabrică de paste făinoase ce produce în medie 1200 kg/lună. Fabrica este întreţinută de un număr de 14 angajaţi;

În comună se afla o Cooperativă de Consum alcătuită din mai multe magazine, dar cel mai important era cel din centrull comunei. Magazinul a fost construit prin contribuţia sătenilor şi avea în componenţă raioane cu autoservire;

Comuna are doua unitati de invatamant primar si gimnazial, 54 de copii inscrisi la gradinite, 60 de elevi inscrisi la invatamnatul primar si 57 de elevi inscrisi la invatamantul gimnazial;

Pe raza comunei funcţionează o bibliotecă publică şi una şcolară. Cele două biblioteci dispun de aproximativ 17000 volume de carte din diferite domenii, volume ale unor autori români şi străini. Anual bibliotecile înregistrează un număr de 200 cititori.