CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria.

Informatii relevante

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Talpa se ridică la 2.055 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.377 de locuitori;

În comuna Talpa există 3 şcoli generale şi 3 grădiniţe care funcţionează în incinta şcolilor. În comună există un cabinet medical individual iar cel mai apropiat spital se află în oraşul Videle. În comuna Talpa s-a filmat celebrul film românesc Moromeţii. Tot în zonă, la Siliştea Gumeşti se află casa memorială a scriitorului Marin Preda;

În Talpa oamenii cresc animale pentru hrană în gospodăria proprie. Surplusul îl vând la târgurile locale sau în Bucureşti (brânză, lapte, animale). În comună nu există un centru de colectare a laptelui iar cei care au cantităţi mai mari merg la târg si îl vând firmelor mici de patiserie din Alexandria sau Videle. Un număr de 6 familii se ocupă de apicultură şi au contract cu Asociaţia Apicultorilor dar vând şi la târg. Din punct de vere al structurii economice în comuna Talpa există mai multe întreprinderi cu diverse domenii de activitate, astfel: - 10 întreprinderi în domeniul comerţului de tip AF - 5 întreprindere în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice tip AF - 6 întreprinderi în domeniul agriculturii şi alimentaţiei publice tip SRL - 4 întreprinderi în domeniul agriculturii tip SC;

Autoritatea publică din comuna Talpa are dezvoltat un plan strategic pe termen mediu şi lung obiectivele strategice de dezvoltare fiind următoarele: - să se dezvolte infrastructura de bază şi să crească potenţialul economic - să se îmbunătăţească calitatea vieţii şi să crească performanţele activităţii în agricultură, investiţii şi în special în industrie - să se stimuleze spiritul întreprinzător şi să se modernizeze şi să se dezvolte serviciile publice de alimentare cu apă (este nevoie de 5 km de reţea) şi canalizare (se lucrează la un studiu de fezabilitate) - să se reabiliteze drumurile (din 35 km de drum comunal doar 20 km sunt pietruiţi, restul se vor pietruii din surse proprii) şi să se asigure un sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (magistrală la 1 km) - să se protejeze şi să se conserve habitatului natural.