CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

 

Această unitate administrativă este alcătuită dintr-un singur sat ce este străbătut prin centrul său de E.70, ce leagă capitala ţării, Bucureşti, cu oraşul Craiova şi mai departe cu Timişoara. Deşi comuna este formată dintr-un singur sat, populaţia ajunge astăzi la circa 8000 de locuitori, fiind astfel una din cele mai mari localităţi din judeţul Teleorman.

 Informatii relevante

Relieful de câmpie este alcătuit din molisoluri de bună calitate şi prielnice culturilor de cereale şi legume;

Principala ocupaţie a locuitorilor din Peretu a fost şi este agricultura, aceştia cultivă, pe langă ocupaţia de bază legumicultura şi grâu, porumb, viţă de vie, pomi fructiferi. O altă ocupaţie de bază şi permanentă a locuitorilor din satul nostru este aceea de creştere a animalelor (cornute mari şi mici, porci), a păsărilor, creşterea albinelor, pescuitul, culesul fructelor din natură, meşteşugurile şi comerţul;

În cadrul localităţii activează 2 instituţii de învăţământ: „Grădiniţa de copii” şi „Şcoala generală cu clasele I-VIII”. Tot aici avem încadrate şi cele 2 biblioteci: „Biblioteca şcolară” şi „Biblioteca comunală”;

Comuna Peretu reprezintă una din comunităţile teleormănene cu un potenţial real de dezvoltare locală. Printre priorităţile administraţiei locale privind strategiile de dezvoltare locală pe viitor se numără: „Înfiinţarea unei piste de atletism plus o tribună cu 400 de locuri” pentru a oferi condiţii civilizate pentru desfăşurarea activităţilor în timpul liber pentru întraga comunitate, „Înfiinţarea unei reţele de canalizare pe o lungime de 12 km cu staţie de epurare”, „Modernizarea a 1.2 km de drum de intres local”, „ Înfiinţarea unui centru „after school” pentru 20 de copii”, „Modernizare drum de exploataţie agricolă” (îmbunătăţirea condiţiilor de acces la suprafeţele agricole exploatate de către cetăţeni şi agenţii economici), „Înfiinţarea unui câmp de 21 ha panouri solare” şi „Înfiinţarea unui centru de petrecerea timpului liber”.