CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Având o suprafata de 14.407,66 ha., Comuna Modelu este alcatuita din trei sate: Modelu, Tonea si Radu Negru, care totalizeaza aprox. 10.000 de locuitori.

 

Informatii relevante

Principalele preocupari si activitati ale locuitorilor comunei Modelu sunt legate de agricultura, cresterea animalelor si pescuitul ramuri specifice zonei;

Dezvoltarea marilor intreprinderi industriale din munincipiul Calarasi, au deterrninat aparitia si dezvoltarea de noi profesi ca: mecanizatori, tractoristi, zootehnisti, chimisti, electicieni, turbinisti, laboranti, confectioneri masinisti, etc., care au dat o noua structura in ocupatiile locuitorilor, desi agricultura mecanizata si in continua modernizare ramane principala ramura a economiei comunei Modelu;

Pe raza comunei Modelu, astazi se afla 5(cinci) Societati Agricole. In ce priveste activitatile nonagricole, se evidentiaza o firma prducatoare de confectii care are contracte inclusiv cu Marea Britanie;

In ceea ce priveste domeniul educatiei si culturii, in comuna Modelu exista o infasctructura adecvata realizarii activitatilor educationale cuprinzand invatamantul prescolar, primar-gimnazial si culturale cuprinzand biblioteca publica, camin cultural, biblioteci scolare.

Infrasctructura sociala si echiparea tehnico-edilitara a comunei este la un nivel ridicat datorita retelei de iluminat public, retelei de apa potabila, existenta unei centrale telefonice moderne si a unei retele de furnizare a energiei termice.