CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Comuna Mitreni cuprinde satele Mitreni, Valea Roșie și Clătești. Teritoriul administrativ al comunei Mitreni se întinde pe o suprafaţă de 5.118 ha.

Informatii relevante

 

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, solurile aluvionale care au o fertilitate ridicată – ceea ce permite practicarea pe scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier – paşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale);

Agricultura reprezintă domeniul de bază al activităţii locuitorilor din comuna Mitreni. În comună exista o tradiţie în ceea ce priveşte practicarea legumiculturii, tradiţie ce s-a perpetuat de-a lungul anilor. Se cultivă pe suprafeţe foarte mari cereale (grâu, porumb şi orz) şi plante tehnice. Toate aceste activităţi se desfaşoară în cadrul a două sectoare: cel individual şi cel privat;

Pe teritoriul comunei activitatea de comerţ este desfăşurată de un număr de 20 agenţi economici cu răspundere limitată sau întreprinderi familiale, reprezentativă fiind activitatea de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. De asemenea, in comună se mai desfăşoară activităţi de servicii anexe agriculturii, cadastru funciar, instructori auto etc.

Zona este propice dezvoltării turismului în scop balnear prin existenţa unei structuri de cazare cu această destinaţie aflată în partea sudică a comunei, într-o zonă depresionară, înconjurată de păduri şi având un microclimat ce favorizează desfaşurarea unei activităţi de week-end şi vacanţă: sport, pescuit, ştrand etc.