CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Situată la 26 km. de municipiul Constanța, Comuna Mihail Kogălniceanu, este formată din următoarele sate: Mihail Kogălniceanu (reşedinţă), Palazu Mic şi Piatra, precum şi din comunităţile care locuiesc în Grupul Social Sibioara şi Grupul Social “Ceres”.

Informatii relevante

 

Numărul de locuitori și gospodării este împărțit astfel: Mihail Kogălniceanu–reşedinţa comunei, cu un număr de 3.067 gospodării şi o populaţie de 8.437 locuitori, satul Palazu Mic, cu 150 gospodării şi 330 locuitori, şi satul Piatra, cu 240 gospodării şi 1.347 locuitori;

Sectoarele economice semnificative sunt: agricultura şi serviciile. Populaţia ocupată în agricultură este de 33%, apropiată ca valoare de media naţională, de 31,9%. În sectorul serviciilor, procentul populaţiei ocupate este de 30%, reprezentând o tendinţă pozitivă din perspectiva unei economii bazate pe servicii;

Comuna nu are o reţea hidrografică semnificativă. Râul subteran din Peştera de Cristal, aflată în satul Piatra, constituie o resursă de apă, care poate fi valorificată;

Pe teritoriul comunei se găsesc vestigii importante, printre care: Aşezările neolitice de la Sitorman (aparţin culturilor Hamangia şi Gumelniţa); Vicus-ul roman de la Sitorman (mine); Emorianul de la “Ratarie” (Pe ţărmul de est al Lacului Taşaul);

Din punct de vedere al nivelului profesional, se observă o pondere mică a persoanelor cu studii superioare (2,9 %) faţă de 7,1 % la nivel naţional, în timp ce ponderea persoanelor fără studii este de 5,5 %, identică cu media naţională;

Pe raza localităţii, este amplasat Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, care funcţionează ca aeroport de rezervă pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni, iar în perioada estivală asigură legături aeriene cu toate oraşele importante din Europa.

La nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, funcţionează un număr de 14 instituţii de învăţământ, aflate în sectorul public: opt grădiniţe, cinci şcoli generale, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu.