CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Comuna se situează la cca. 50 km distanţă faţă de municipiul Craiova şi la aproximativ 9 km faţă de oraşul Băileşti, înscriindu-se în raza de influenţă a acestuia.

Informatii relevante

Ca ordin de marime, comuna se inscrie in cadrul comunelor mari, cu populatia totala de aprox. 4900 de locuitori;

Având în vedere aşezarea în teritoriu relieful de câmpie format din terasa medie a Dunării (terasa Băileşti cu solul caracteristic de câmpie - cernoziom) este foarte favorabil desfăşurării oricărei activităţi, de la amplasarea localităţii, a căilor de comunicaţie şi a economiei bazată pe agricultură;

Suprafaţa teritoriului administrativ al localitatii Galicea-Mare este de 5.887ha, cuprinzand urmatoarele categorii de folosinta: teren arabil, fanete, pasuni, vii si pepiniere viticole, livezi si pepiniere pomicole;

Economia agricolă cuprinde 2 sectoare de activitate respectiv: sectorul particular şi cel de stat;

In comuna au fost amenajate cabinete medicale individuale unde isi practica profesia de medic de familie 3 cadre cu studii superioare si 4 cadre cu studii medii de specialitate, un cabinet stomatologic si o farmacie. Acestea functioneaza in cladirea fostului C.A.P. acest sediu fiind modernizat prin renovarea cladirii, introducerea de apa curenta si caldura. In aceasta cladire a fost amenajat si biroul BRIO;

In domeniul culturii si cultelor, amintim functionarea in comuna a unei scoli generale si a 2 gradinite ale caror spatii au fost modernizate prin introducerea de apa curenta, caldura si amenajarea de spatii de joaca pentru copii, a Caminului cultural si a bibliotecii, a Bisericii si Casei parohiale;

În comuna exista un numar de societati comerciale cu obiect de activitate divers: agricol, comert, morarit, materiale de constructii etc.;

De asemenea, se preconizează dezvoltarea activităţilor de cultivare a plantelor cerealiere, sectorul legumicol şi în perspectivă revigorarea sectorului agrozootehnic. Dezvoltarea asociaţilor agricole particulare va asigura posibilitatea exploatării terenului agricol pe suprafeţe mari, prin utilizarea interioară a mijloacelor mecanizate de producţie.