CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL

Cu o populatie de aprox. 14.000 locuitori, localitatea Cumpăna este o așezare rurală situată în zona de centru-sud a județului Constanța, la circa 5 km față de Municipiul Constanța.

Informații relevante

 

Suprafaţa administrativă a localităţii este de 496 ha.; profilul comunei Cumpăna este preponderent agrar, determinat de condiţiile climatice şi de sol favorabile anumitor culturi şi în acelaşi timp de proximitatea faţă de municipiul Constanţa care reprezintă o importanta piaţă de desfacere. În consecinţă, aceşti factori au impus dezvoltarea acestor ramuri de producţie care au atras venituri importante pentru comună;

În ultimii ani, Cumpăna s-a dezvoltat şi ca zonă rezidenţială. Extinderea infrastructurii de canalizare şi alimentare cu gaze şi construcţia unor mari supermarket-uri în apropiere au accelerat acest proces;

Localitatea a primit indicatorul de sat european pentru Centrul Comunitar Sfânta Maria: grădiniţa cu program normal şi prelungit, Şcoala de Balet, Muzeul Satului, Telecentru şi un Centru de Formare şi Perfecţionare Profesională;

Localitatea se evidențiază prin proiectele sociale implementate, dintre care amintim:

- Construirea de locuinţe sociale (inclusiv mică infrastructură) pentru 8 familii de rromi din localitatea Cumpăna – judeţul Constanţa, proiect în valoare de 252.725 de euro.

- Înfiinţare Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală - Cumpăna, judeţul Constanţa.

Proiectul ’’Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă din mediul rural în vederea inserţiei / revenirii pe piaţa forţei de muncă’’, proiect în valoare de 15.000 de euro în parteneriat cu Universitatea Româno - Americană din Bucureşti, proiect prin care vor fi calificaţi gratuit în diverse meserii, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi din comună.

,,Prietenii mei de acasă “ – proiect social pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.